April Att vara ”Medmänniska”.  Våffel café.

6 juni Årets Lagan-bo utses.

Juli Ektofts Antik och auktion, i Godsmagasinet.

Sept Byakampen. Arrangemang med Hembygdsföreningen.

Okt Att vara ”Medmänniska”.  Våffel café.

Dec Vi bjuder på Adventskaffe i advent.