Golfbana http://www.lagansgk.se/

Välkommen till en utmanande Smålandsbana!

Adress: Vittarydsvägen, 341 50 Lagan

 

Älgpark https://www.laganland.se/

Laganland Sweden Shop & Älgpark

Här möter du ståtliga älgar och har chansen att komma riktigt nära älgarna. Flera fototorn utmed publikområdet som är handikappanpassat. Kom gärna vid morgonmatningen kl. 10.00. Då är älgarna speciellt aktiva och lätta att fotografera och filma!

Adress: Laganvägen 10 341 50  Lagan

 

Ringbadet Tennis Fotbollsplan

Ringbadet är en utebadanläggning som är öppen under sommaren, belägen vid Ringvallen i Lagan.Här finns en 50-metersbassäng samt en plaskbassäng för de minsta. I samma område har Lagans Tennisklubb sin klubblokal med tennisbanor.Här finns även fotbollsplanen Ringvallen.

Adress: Ringvallen 341 50  Lagan

 

Bergastigen http://bergastigen.se/index.html

Bergastigen är en naturstig som sträcker sig runt hela samhället. Den går längs Lagaån och Bergaravinen och fortsätter i barrskogen uppe på och längs åsen väster om samhället, där den delvis har samma sträckning som det gamla elljusspåret. Varvet fullbordas med en promenad söder om golfbanan, runt Hulanområdet och på kanalbanken vid Åbrinken. Vid den natursköna Aspudden finns en grillplats med bord och i övrigt finns ett stort antal bord och bänkar utplacerade längs Bergastigen.

Cykelväg

Den gamla banvallen mellan Ljungby och Lagan är belagd med asfalt och har blivit en populär sträcka att cykla på. Norrut mot Vittaryd och fram till länsgränsen  är  banvallen belagd med oljegrus.

   

Pilgrimsträdgård http://www.slussenilagan.se/tradgarden/

Trädgården är avsedd att vara en mötesplats för alla i bygden och en naturlig rastplats för pilgrimsvandrare längs Nydalaleden. Pilgrimsträdgården ska också fylla en viktig funktion i Slussens arbete genom att ge meningsfull och läkande sysselsättning till människor i behov av rehabilitering och arbetsträning.

Adress: Ringvägen 1 341 50 Lagan