På Lucia-dagen mottog styrelsen sitt pris vid fullmäktigemötet

 

Styrelsen för Lagans

...