April Att vara ”Medmänniska”.  Våffel café.

6 juni Årets Lagan-bo utses. Inställt

Juli Ektofts Antik och auktion, i Godsmagasinet.

Sept Byakampen. Arrangemang med Hembygdsföreningen. Inställt

Okt Att vara ”Medmänniska”.  Våffel café.

Dec Vi bjuder på Adventskaffe i advent.