God jul och Gott nytt år!

Modulpac och Lagans Samhällsföreningen önskar en God Jul och Gott nytt år och firar detta med en julklapp till Lagans Samhälle! ????

Nedan är ett pressmeddelande från Modulpac.

”Som under tidigare år så skänker Modulpac även i år en julgåva som ska vara till nytta för Lagans samhälle. För oss är det viktigt att Lagan är ett samhälle där man vill bo och leva. Här försöker vi bidra på vårt sätt, men en liten julgåva.

I Lagan har vi vår fantastiska Bergastig som är en underbar motionsslinga på ca 6 km. För ett tag sedan fick vi till oss att 6 km ibland kan vara ganska långt och att det idag inte finns någonstans att vila. Därför har Modulpac nu köpt in två bänkar och skänkt till Samhällsföreningen som sköter Bergastigen och som fortsatt sköter om den. Bänkarna kommer att grävas ner någon gång till våren då kälen har släppt.

Vi hoppas att dessa kan ge lite vila under sköna promenader, men även att man bara kan sitta i naturen och ta in lugnet. Hörde någonstans begreppet, att skogsbada, som innebär att man suger in skogen med alla sinnen, vilket ska vara mycket hälsofrämjande. Bergastigen ligger inte direkt i någon djup skog, men väl i underbar, varierande och vacker natur.

Vi vill slå ett slag för att du till våren går Bergastigen och provsitter bänkarna och kanske testar ett litet skogsbad eller bara sitter och lyssnar på fågelkvitter och träd som susar.

Vill också påminna om att vi 2022 skänkte en hjärtstartare till Samhällsföreningen, som sitter utomhus och alltid är tillgänglig. Tror att detta är den enda av alla hjärtstartare i Lagan som alltid är tillgänglig. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme så finns den på stationshuset på stationsgatan där Samhällsföreningen håller till. Rekommenderar också att man tar en tur förbi stationen så man i förväg vet vart man kan få tag på hjärtstartare om det skulle behövas.

Modulpac vill också tacka samhällsföreningen för allt de gör för Lagan och att de tar på sig arbetet med att gräva ner bänkarna utmed stigen som de så fint tar hand om.

Modulpac vill på detta sätt passa på att önska alla Laganbor en god jul och ett gott nytt år!”

Kan vara en bild av tabell

Bergastigen

Bergastigen är en naturstig som sträcker sig runt hela samhället. Den går längs Lagaån och Bergaravinen och fortsätter i barrskogen uppe på och längs åsen väster om samhället, där den delvis har samma sträckning som det gamla elljusspåret. Varvet fullbordas med en promenad söder om golfbanan, runt Hulanområdet och på kanalbanken vid Åbrinken. Vid den natursköna Aspudden finns en grillplats med bord och i övrigt finns ett stort antal bord och bänkar utplacerade längs Bergastigen.

Bergastigen går genom ett rekreationsområde med ett rikt växt- och djurliv och många natursköna inslag: ängar, lövskog, barrskog, och vattenblänk från Lagaån. Under en stor del av vandringen längs stigen har man Lagaån med ett rikt fågelliv i blickfånget. Vid ån häckar en hägerkoloni och vid Bergaravinen trivs hackspettar i de döda träden. Vitsipporna växer i stora mattor på våren och avlöses av liljekonvaljer i mängd.
Utefter Bergastigen finns Lärande Stig med 40 skyltar som berikar ditt vetande om fåglar,djur och natur på ett lättsamt och trevligt sätt. Läs mer under knappen 
Lärande Stig!

Bergaravinen som sträcker sig från gamla E4:an till utloppet i Lagaån är en bäckravin med en storlek som är mycket ovanlig i våra trakter. Ravinen är ca 7m djup och är ca 300m lång. I ravinens botten slingrar sig Trotteslövsbäcken. Vid ravinen finns också mycket död ved som ger näring åt många insekter, mossor och lavar. Bergaravinen rymmer en urskog, den har aldrig brukats av mänskor.
Vid Bergaravinen finns också Sveriges enda skywalk, Bergastigen Skywalk. Den sträcker sig 5 meter ut från ravinens kant, 8 meter över Trotteslövsbäcken. Läs mer under knappen 
Skywalk!

Bergastigen är utmärkt med gula skyltar och stolpar. Bergastigens längd är ca 6 km. Avstånden utmed Bergastigen markeras med stolpar med en kilometers mellanrum.

Bergastigen korsar gator och vägar på flera ställen vilket gör att man har många möjligheter att välja promenadsträcka och terräng efter eget önskemål.
Hela 
Bergastigen är lätt framkomlig för normalt rörliga promenörer. Mellan Ljungbyvägen i söder och Värnamovägen i norr är den tillgänglig för rullstolsburna, max lutning 6%.

Utefter Bergastigen har vi skyltat tre särskilt fina alternativstigar med anslutning till Bergastigen i båda riktningarna. De är utmärkta på kartan över Bergastigen. De är bara upptrampade stigar, delvis viltstigar och lämpar sig för promenörer med normal rörlighet. De alternativa stigarna är följande:
– Bergaravinen med Trotteslövsbäckens utlopp i Lagaån. Längd ca 100m.
– Viltstig över rullstensåsarna i skogen väster om Lagan. Längd ca 350m.
– Över åsen norr om Värnamovägen. Längd ca 250m.

Läs mer om Bergastigen här: www.bergastigen.se