Samhällsföreningen

Samhällsföreningen arbetar för att göra Lagan med omnejd till en trygg och attraktiv plats att bo och verka i. Vi vill ha en bra samhällsservice och att fler turister ska hitta till vår vackra bygd med dess natur- och kulturskatter.

Lagans Samhällsförening är en politiskt och religiöst obunden förening som bildades 1991. Vår övergripande målsättning är att göra Lagan till en trygg och attraktiv plats att bo och verka i, både för enskilda och företag.

Vi vill verka för att bibehålla och utveckla samhällsservicen, och att fler turister ska hitta till vår vackra bygd med dess natur- och kulturskatter.

Vi vill också vara ett forum där invånare kan komma med synpunkter på frågor som rör Lagan genom samarbete med Ljungby kommun och andra ideella föreningar för att tillvarata Lagans intressen.

Föreningen anordnar varje år ett flertal evenemang. Vi samarbetar även med andra föreningar kring andra evenemang och aktiviteter.

Alla är varmt välkomna som medlemmar, vi vill gärna bli ännu fler!