Samhällsföreningens styrelse har mellan 7-10 styrelsemöten om året. Vid dessa möten diskuteras ekonomi, medlemmar, aktiviteter och evenemang, aktuella projekt och övriga frågor.

Föreningens medlemmar är välkomna att skicka in förslag till våra månadsmöte. Skicka e-post till information@lagan.se eller kontakta någon av styrelsens ledamöter.

Styrelse

Ordförande
Charlie Ahlberg (2024-2025)

Kassör
Oskar Granath (2024-2025)

Sekreterare
Eva-marie Noren Holgersson (2024-2025)

Ledamot
Anders Nilsson (2024-2026)
Ledamot
Kurt Brunskog (2024-2026)
Ledamot
Tommy Wahlberg (2024-2026)
Ledamot
Efva-Lena Andersson (2024-2025)
Ledamot
Eva-Marie Noren Holgersson (2023-2025)

Suppleanter – 1 år

Suppleant
Benny Granath (2024)

Suppleant
Mattias Granlund (2024)

Suppleant
Jan Lönn (2024)

Revisorer – 1 år

Revisor GBR Redovisningsbyrå AB (2025)

Valberedning – 1 år

Valberedning 
Styrelsen i sin helhet(2024)