Samhällsföreningens styrelse har möten en gång per månad med uppehåll under Juli. Vid dessa möten diskuteras ekonomi, medlemmar, aktiviteter och evenemang, aktuella projekt och övriga frågor.

Föreningens medlemmar är välkomna att skicka in förslag till våra månadsmöte. Skicka e-post till information@lagan.se eller kontakta någon av styrelsens ledamöter.

Styrelse

Ordförande
Charlie Ahlberg (2023-2024)

Kassör
Oskar Granath (2023-2024)

Sekreterare
Oskar Granath (2023-2024)

Ledamot
Jan Lönn (2022-2024)
Ledamot
Kurt Brunskog (2022-2024)
Ledamot
Tommy Wahlberg (2022-2024)
Ledamot
Mattias Granlund (2023-2025)
Ledamot
Eva-Marie Noren Holgersson (2023-2025)

Suppleanter – 1 år

Suppleant Per-Håkan Andersson (2023)

Revisorer – 1 år

Revisor Philip Johansson (2023)*

Valberedning – 1 år

Valberedning Per-Håkan Andersson (2023)*
Styrelsen (2023)

Sammankallande (*)